Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Bảo hiểm Cháy nổ và Mọi rủi ro tài sản

Home  /  Bảo hiểm Doanh nghiệp  /  Bảo hiểm Cháy nổ và Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Cháy nổ và Mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm Cháy nổ và Mọi rủi ro tài sản bảo vệ Doanh nghiệp trước các thiệt hại không lường trước được do các rủi ro mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt. Có 2 bảo hiểm để Quý Doanh nghiệp lựa chọn:

Bảo hiểm Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm, gây ra bởi các rủi ro:
– Cháy
– Nổ
– Máy bay, các phương tiện bay hoặc các vật thể rơi
– Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng
– Hành động ác ý
– Động đất, núi lửa, giông, bão, lụt
– Tràn nước từ bể chứa hoặc ống dẫn nước
– Rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy
– Va chạm bởi xe cơ giới hoặc động vật.

Vui lòng tham khảo chi tiết về quyền lợi, điều kiện, điều khoản bảo hiểm tại Quy tắc Bảo hiểm Cháy nổ và các rủi ro đặc biệt Liberty PropertyCare.

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi bất kì rủi ro nào không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo chi tiết về quyền lợi, điều kiện, điều khoản bảo hiểm tại Quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare - Tiếng Việt.

Phí Bảo hiểm Cháy nổ và mọi rủi ro tài sản được tính như thế nào?

Phí Bảo hiểm Cháy nổ và mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và giá trị các tài sản được yêu cầu bảo hiểm. Xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để cung cấp các yêu cầu bảo hiểm, chúng tôi sẽ báo phí và quyền lợi tốt nhất cho Quý Khách! Xin cám ơn!

Báo phí Bảo hiểm tài sản Liberty PropertyCare

GIÁ TRỊ TÀI SẢN YÊU CẦU BẢO HIỂM (VNĐ)

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thương Bảo hiểm Cháy nổ và Mọi rủi ro tài sản - Liberty - Song ngữ Anh-Việt.
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
3. Biên bản tường trình sự việc.
4. Hồ sơ, hóa đơn, chứng từ nhằm xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường.
5. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra đối với các tổn thất phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, hành động ác ý, …
6. Xác nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn về việc xảy ra thiên tai tại địa điểm được bảo hiểm đối với những tổn thất do thiên tai gây ra.
7. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc công an PCCC và Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cháy nổ do công an PCCC cấp đối với các tổn thất do cháy, nổ gây ra.