Bảo hiểm Máy móc

Bảo hiểm Máy móc Liberty bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với máy móc.

Quyền lợi bảo hiểm

Thiệt hại vật chất:
Mất mát, bị phá hủy hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với các hạng mục được bảo hiểm hay bộ phận của chúng, do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và trong vật liệu, lỗi thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sự thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ cơ học, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão hay của bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm, dẫn tới việc các hạng mục đó cần thiết được thay thế hay sửa chữa.

Bảo hiểm Máy móc Liberty áp dụng cho các hạng mục được bảo hiểm sau khi các hạng mục đó đã hoàn tất việc chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, dù các hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo ra để lau chùi hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay trong khi vận chuyển trong phạm vi Địa điểm được Bảo hiểm, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Báo phí bảo hiểm Máy móc Liberty

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường​: Vui lòng tải về và ghi thông tin vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thương Bảo hiểm Máy móc Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Biên bản tường trình sự việc của Người được bảo hiểm với các thông tin sơ bộ về nguyên nhân xảy ra sự cố và mức độ tổn thất.
3. Các hồ sơ, chứng từ của nhà sản xuất liên quan đến máy móc, thiết bị hư hỏng như thông số kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sơ đồ vận hành, các quy định về an toàn vận hành, v.v.
4. Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, nhật ký vận hành máy móc, thiết bị v.v. của Người được bảo hiểm.
5. Báo giá sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị hư hỏng.
6. Chứng thư giám định độc lập (nếu cần)​.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.