Bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu

Bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu Liberty bảo vệ các nhà thầu trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với máy móc và thiết bị do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu Liberty có hiệu lực cho dù các máy móc hoặc thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc đang được lau chùi bảo dưỡng, duy tu, hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các máy móc hoặc thiết bị này đã hoàn tất việc chạy thử thành công.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Báo phí bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường​: Vui lòng tải về và ghi thông tin vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu – Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Biên bản tường trình sự việc của Người được bảo hiểm với các thông tin sơ bộ về nguyên nhân xảy ra sự cố và mức độ tổn thất.
3. Các hồ sơ, chứng từ của nhà sản xuất liên quan đến máy móc, thiết bị hư hỏng như thông số kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sơ đồ vận hành, các quy định về an toàn vận hành, v.v.
4. Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, nhật ký vận hành máy móc, thiết bị v.v. của Người được bảo hiểm.
5. Báo giá sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị hư hỏng.
6. Chứng thư giám định độc lập (nếu cần)​.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.