Bảo hiểm Mọi rủi ro Lắp đặt

Bảo hiểm Mọi rủi ro Lắp đặt Liberty bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với công trình ​lắp đặt và trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với các thương tổn thân thể và thiệt hại về tài sản cho bên thứ ba.

Quyền lợi bảo hiểm

Thiệt hại vật chất:
– Mất mát, bị phá hủy hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với các hạng mục được bảo hiểm hay bộ phận của chúng, do bất kỳ nguyên nhân nào không thuộc những nguyên nhân bị loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm, cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế.
– Mât mát hay thiệt hại đối với tài sản tại công trường hay tại vùng phụ cận công trường và thuộc sở hữu hay thuộc quyền bảo quản, coi sóc hay giám sát của Chủ công trình hay Chủ thầu nếu như tổn thất xảy ra có liên quan trực tiếp tới việc lắp đặt hay chạy thử các hạng mục được bảo hiểm.
– Chi phí cho việc làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong ngày lễ, cước phí vận chuyển hỏa tốc.

Trách nhiệm đối với bên thứ ba:
Trách nhiệm pháp lý phải bồi thường do hậu quả của:
– Thương tật thân thể hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không)
– Mất mát hay thiệt hại bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba
phát sinh có liên quan trực tiếp đến việc lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm, xảy ra tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Báo phí bảo hiểm mọi rủi ro Lắp đặt Liberty

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thương Bảo hiểm Mọi rủi ro lắp đặt – Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Giấy phép xây dựng.
3. Bản vẽ thiết kế.
4. Các biện pháp an toàn trong thi công (biện pháp chống chấn động, sụt lún, hệ thống quan trắc sự dịch chuyển, v.v…​)
5. Biên bản tường trình sự việc của Người được bảo hiểm với các thông tin sơ bộ về nguyên nhân xảy ra sự cố và mức độ tổn thất.
6. Kết luận của cơ quan có thẩm quyền (Phòng quản lý đô thị, thanh tra xây dựng, thanh tra sở tài nguyên và môi trường, v.v…) về nguyên nhân xảy ra sự cố và mức độ tổn thất.
7. Chứng thư giám định độc lập (nếu cần).

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.