Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng Liberty bảo vệ doanh nghiệp của Quý Khách trong trường hợp bị kiện tụng vì những nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm như hành động bất cẩn hay sơ sót dẫn đến việc gây ra thương tổn hoặc thiệt hại vật chất cho người khác.

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng Liberty hỗ trợ chi phí pháp lý và chi phí bồi thường đối với những tổn thương thân thể và thiệt hại tài sản của khách hàng, nhà cung cấp hoặc công chúng mà doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Báo phí bảo hiểm Trách nhiệm công cộng

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin chi tiết vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng – Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
3. Hợp đồng hay thỏa thuận chứng minh trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm đối với bên thứ 3.
4. Biên bản tường trình sự việc.
5. Yêu cầu bồi thường của bên thứ 3 và các hóa đơn, chứng từ liên quan.
6. Xác nhận của cơ quan chức năng, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.