Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng và Trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng và Trách nhiệm sản phẩm của Liberty bảo vệ doanh nghiệp của bạn trước những trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba về thương tổn hoặc thiệt hại vật chất, đồng thời bồi thường các chi phí pháp lý do việc kiện tụng gây ra.

 1. Quyền lợi bảo hiểm
 2. Các loại trừ chính
 3. Hồ sơ bảo hiểm
 4. Quy trình bồi thường
 5. Báo giá nhanh Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm chung:

 1. Thanh toán số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường cho:
  • Thương tật thân thể/tổn thương cá nhân, và
  • Thiệt hại tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh (trách nhiệm công cộng), hoặc Lỗi/khuyết tật của sản phẩm (trách nhiệm sản phẩm) của Người được bảo hiểm
 2. Các chi phí pháp lý (kiện tụng) liên quan đến các khiếu nại phải bồi thường.

Quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng:

Liberty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hay thay mặt Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với Tổn Thương Cá Nhân hoặc Thiệt Hại Tài Sản phát sinh trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động Kinh Doanh của Người được bảo hiểm.

Quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm:

Liberty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hay thay mặt Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với Tổn Thương Cá Nhân hoặc Thiệt Hại Tài Sản phát sinh trong thời hạn bảo hiểm gây ra bởi Sản phẩm được bảo hiểm.

Các loại trừ chính

 • Trách nhiệm theo thỏa thuận/hợp đồng
 • Tài sản thuộc quyền quản lý trông coi của Người được bảo hiểm
 • Trách nhiệm liên quan đến thương tật ốm đau của nhân viên
 • Trách nhiệm nghề nghiệp
 • Trách nhiệm liên quan đến các xe cơ giới được cấp phép, máy bay, tàu bè mà Người được bảo hiểm sở hữu, sử dụng hay làm việc trên đó
 • Thiệt hại của chính tài sản do hậu quả Người được bảo hiểm thực hiện công việc trên đó
 • Phỉ báng và vu khống
 • Ô nhiễm
 • Các loại hình kinh doanh và sản phẩm đặc biệt

Hồ sơ bảo hiểm

Quy trình bồi thường

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

 1. Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
 2. Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
 3. Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
 4. Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

 1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Mẫu giấy yêu cầu bồi thường
 2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
 3. Hợp đồng hay thỏa thuận chứng minh trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm đối với bên thứ 3.
 4. Biên bản tường trình sự việc.
 5. Yêu cầu bồi thường của bên thứ 3 và các hóa đơn, chứng từ liên quan.
 6. Xác nhận của cơ quan chức năng, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Báo giá nhanh Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng và Trách nhiệm sản phẩm

Vui lòng download, ghi thông tin theo mẫu dưới đây và gởi lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn báo giá bảo hiểm tốt nhất cho bạn. Email nhận thông tin: info@baohiemtaisanliberty.com hoặc Zalo/Viber số điện thoại 0931 497 627, Xin cảm ơn.

Trở về đầu trang

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.