Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định và Tài sản lưu động

Home  /  Thông tin Bảo hiểm  /  Biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định và Tài sản lưu động

Chuyên mục: Thông tin Bảo hiểm

Trong bài viết này chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các định nghĩa cùng với Biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định và Tài sản lưu động. Các thông tin này nằm trong gói sản phẩm Bảo hiểm Doanh nghiệp năng động của công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.

Các định nghĩa tài sản

Dưới đây là các định nghĩa về Tài sản được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm Tài sản doanh nghiệp:
Tài sản cố định: bao gồm tòa nhà, tài sản bên trong nhà và hàng hóa. Tòa nhà là nơi tiến hành công việc kinh doanh, là tài sản của Doanh nghiệp hoặc thuộc trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp. Tòa nhà bao gồm các trang thiết bị và đồ đạc đính kèm, các phần bên trong, các phần dưới mặt đất và các phần cải tạo lại. Hàng hóa bao gồm những thứ đã được sản xuất, chưa được sản xuất hay đang trong quá trình sản xuất.
Tài sản lưu động: bao gồm các tài sản được kê khai trong Hợp đồng Bảo hiểm. Các tài sản này có thể bao gồm cả hộp chứa và các phụ kiện thông thường. Tài sản lưu động có thể được bảo hiểm trong nước hoặc/và tại nước ngoài.

Biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định và Tài sản lưu động

Danh sách biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định và Tài sản lưu động dưới đây được phân chia theo từng đối tượng bảo hiểm và có tính tham khảo. Biểu phí này có thể thay đổi tùy thuộc theo thực tế từng yêu cầu bảo hiểm của Quý Khách hàng:
Biểu phí bảo hiểm Tài sản cố định:
• Văn phòng: 0,08%
• Phòng khám: 0.09%
• Khách sạn: 0,1%
• Các dịch vụ ăn uống: 0,13%
• Cửa hàng: 0,13%
Biểu phí bảo hiểm Tài sản lưu động:
• Bảo hiểm tại Việt Nam: 2%
• Bảo hiểm trên toàn Thế giới: 3%.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý Khách hàng có yêu cầu bảo hiểm tài sản cố định hoặc lưu động ngoài danh sách biểu phí nêu trên. Thông tin thêm chi tiết: Bảo hiểm Doanh nghiệp năng động. Xin cảm ơn!


Bình luận