Chính sách riêng tư

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là đơn vị sở hữu và vận hành website baohiemtaisanliberty.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả Quý Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng hiện nay việc thu thập thông tin cá nhân trên Internet đang gây ra mối lo ngại cho người dùng và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để quản lý và bảo vệ tối đa thông tin của Khách hàng.

Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính Sách Riêng Tư” này với mục đích đảm bảo rằng Khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được an toàn và hài lòng. Chúng tôi tuyệt đối không thực hiện các hành vi: sử dụng trái phép, tiết lộ, sửa đổi, mua bán,… thông tin cá nhân do Khách hàng của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng đầu tư một cách cao nhất cho các biện pháp bảo vệ trực tuyến Khách hàng truy cập vào website baohiemtaisanliberty.com

Thông tin cá nhân là gì?

Là bất kỳ thông tin nào được Khách hàng cung cấp cho công ty chúng tôi. Bao gồm những thông tin như sau: họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại di động, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để nhận dạng Khách hàng đó.

Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin bằng các mẫu (form) có sẵn trên website baohiemtaisanliberty.com. Các thông tin phải được Khách hàng cung cấp hoặc đăng ký một cách toàn toàn tự nguyện bằng cách nhập thông tin vào các mẫu này. Mục đích của các mẫu này được công bố một cách rõ ràng, ví dụ như để thực hiện việc liên hệ, hỏi đáp, yêu cầu tư vấn và Khách hàng có thể từ chối nếu không muốn cung cấp thông tin. Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp thông tin, Khách hàng sẽ đồng ý rằng mình có thể sẽ không sử dụng được các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo mục đích đã được thông báo trước bằng các mẫu (form) khi Khách hàng nhập thông tin và chỉ giới hạn trong mục đích này. Thông tin cũng có thể được sử dụng cho việc thống kê dữ liệu nhưng không phân biệt theo dạng cá nhân. Mục đích của việc thống kê là để:

  • Cung cấp thông tin về dịch vụ mà Khách hàng mong muốn hoặc có thể mong muốn.
  • Cải tiến chất lượng dịch vụ cho Khách hàng.

Quy tắc quan trọng nhất: Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau đây:

  • Khách hàng đã đồng ý việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  • Thông tin cá nhân của Khách hàng được xử lý theo mục đích thống kê dữ liệu sẽ không tiết lộ danh tính cá nhân.
  • Khi Luật pháp yêu cầu tiết lộ.

Chúng tôi không gởi thư trực tiếp (thư qua đường bưu điện)

Chúng tôi sẽ không gởi thư trực tiếp cho Khách hàng nếu không được sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gởi email cho Khách hàng để thông báo những thông tin quan trọng như: giá dịch vụ, các điều khoản của dịch vụ, thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ,…

Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khi nhận được yêu cầu của Khách hàng về việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân (ví dụ: số điện thoại, email,…), chúng tôi sẽ thực hiện xác minh danh tính của người yêu cầu và thực hiện việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin này trong một thời gian hợp lý do hai bên thỏa thuận.

Hỗ trợ Khách hàng

Khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ qua email, số điện thoại hoặc các biểu mẫu được cung cấp trên website baohiemtaisanliberty.com.

Các trang web của bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, theo bất kỳ hình thức nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân trên các trang web của tất cả bên thứ ba được giới thiệu hoặc có link liên kết với website baohiemtaisanliberty.com.

Thỏa thuận khác

Công ty chúng tôi cam kết làm hết sức mình để bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo khi thông tin được chuyển đến cho chúng tôi trên môi trường Internet. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn và nên tìm cách đề phòng mất dữ liệu khi kết nối với bất kỳ mạng Internet nào. Chúng tôi có quyền thay đổi “Chính Sách Riêng Tư” này bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước với Khách hàng. Trong trường hợp thay đổi, chính sách mới sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên website baohiemtaisanliberty.com.

Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin từ trang này.