Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động

Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động của Liberty giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

 1. Quyền lợi bảo hiểm
 2. Các loại trừ chính
 3. Hồ sơ bảo hiểm
 4. Báo giá nhanh Bảo hiểm bồi thường cho người lao động

Quyền lợi bảo hiểm

 • Trường hợp chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn (từ 81% trở lên): bồi thường 30 tháng lương (hoặc số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm chọn)
 • Trường hợp bị thương tật bộ phận vĩnh viễn: bồi thường theo bảng tỷ lệ thương tật. Mức bồi thường 100% tương ứng với số tiền bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Mất thu nhập trong thời gian điều trị: không vượt quá giới hạn về thời gian do Người được bảo hiểm chọn
 • Chi phí y tế (bao gồm cả viện phí): không vượt quá giới hạn về chi phí do Người được bảo hiểm chọn

Các loại trừ chính

 • Người lao động của các nhà thầu độc lập do Người được bảo hiểm thuê
 • Thương tật trực tiếp gây ra bởi Người Lao Động trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu hoặc thuốc mà không phải do bác sĩ kê toa
 • Ngộ độc thức ăn đồ uống
 • Sự mất khả năng hay tử vong do cố ý gây thương tích cho bản thân
 • Các tai nạn, thương tật, bệnh nghề nghiệp xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam
 • Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm

Hồ sơ bảo hiểm

Vui lòng download các tài liệu Bảo hiểm Bồi thường cho người lao động của Liberty ngay dưới đây:

Báo giá nhanh Bảo hiểm Bồi thường cho người lao động

Xin vui lòng nhập thông tin theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ gởi báo giá tốt nhất và tư vấn tận tình cho bạn. Xin cảm ơn!

Trở về đầu trang

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.