Báo Giá Nhanh

Vui lòng chọn bảo hiểm bạn đang quan tâm, chúng tôi sẽ báo giá và tư vấn quyền lợi tốt nhất cho bạn! Xin cảm ơn!

BẢO HIỂM TÀI SẢN CÁ NHÂN:
BH Nhà cửa (nhà riêng, căn hộ, nhà liền kề, biệt thự)
BẢO HIỂM TÀI SẢN DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ KINH DOANH:
BẢO HIỂM CHÁY, NỔ, MỌI RỦI RO TÀI SẢN:
BH Mọi rủi ro tài sản
BH Cháy và các rủi ro đặc biệt
BH Cháy nổ bắt buộc
BẢO HIỂM TRỌN GÓI: tài sản, tiền, trách nhiệm công cộng và sản phẩm, gián đoạn kinh doanh, tai nạn con người:
BH Văn phòng
BH Phòng khám
BH Cửa hàng
BH Khách sạn
BH Dịch vụ ăn uống
BH Doanh nghiệp nhỏ và vừa
BẢO HIỂM KỸ THUẬT:
BH Mọi rủi ro Xây dựng
BH Mọi rủi ro Lắp đặt
BH Máy móc
BH Máy móc thiết bị của Chủ thầu
BẢO HIỂM HÀNG HÓA:
BH Hàng hóa vận chuyển Nội địa và Xuất nhập khẩu
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM:
BH Trách nhiệm công cộng và Trách nhiệm sản phẩm
BẢO HIỂM CON NGƯỜI:
BH Tai nạn con người
✅ BH Bồi thường tai nạn người lao động