BH Con người

Bảo hiểm Tai nạn con người Liberty

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
Bảo hiểm cho tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế và trợ cấp nằm viện do tai nạn

Bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động Liberty

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bảo hiểm cho tử vong, thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn, mất thu nhập trong thời gian điều trị và chi phí y tế

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP LIBERTY HEALTHCARE
Khám chữa bệnh và tai nạn tại Việt Nam và Nước ngoài (Châu Á hoặc Toàn Cầu); 3 gói bảo hiểm từ 2,2 tỷ đồng đến 22 tỷ đồng.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TIÊU CHUẨN LIBERTY MEDICARE
Khám chữa bệnh và tai nạn tại tất cả bệnh viện tại Việt Nam; 4 gói bảo hiểm từ 120 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ LIBERTY CANCERCASH
Bồi thường 100% số tiền bảo hiểm khi không may mắc bệnh ung thư; 3 gói bảo hiểm từ 250 triệu đồng đến 750 triệu đồng.