Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Báo phí Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare

Home  /  Thông tin Bảo hiểm  /  Báo phí Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare

Chuyên mục: Thông tin Bảo hiểm

Xin vui lòng tải về mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm dưới đây, ghi thông tin cụ thể và chụp hình gởi lại cho chúng tôi (qua email info@baohiemtaisanliberty.com hoặc zalo, viber số điện thoại 0931 497 627). Chúng tôi sẽ báo phí và quyền lợi bảo hiểm tốt nhất cho Quý Khách hàng. Xin cám ơn!

Giấy yêu cầu Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản - Song ngữ Anh/Việt

Xin vui lòng xem các định nghĩa và thuật ngữ bảo hiểm quan trọng ngay dưới đây hoặc tham khảo chi tiết tại Quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare .

Định nghĩa Tài sản

Nhà cửa: Nhà cửa của Địa điểm Bảo hiểm, thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hoặc do Người được Bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý, tại đó diễn ra Hoạt động Kinh doanh, tọa lạc tại địa điểm ghi trên Bản Tóm tắt Hợp đồng Bảo hiểm.
Nhà cửa bao gồm:
(a) đồ đạc thiết bị gắn cố định với nhà cửa của chủ nhà;
(b) nhà bên ngoài;
(c) tường, cổng, và hàng rào;
(d) đường ống cáp dây điện phụ tùng và thiết bị kèm theo trên địa điểm và kéo dài đến đường dẫn chính công cộng, nhưng chỉ với mức độ thuộc trách nhiệm của Người được Bảo hiểm;
(e) sân bãi đậu xe đường và vỉa hè.
Nội thất: Tài sản tại Nhà cửa dùng trong Hoạt động Kinh doanh của Người được Bảo hiểm và thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hoặc do Người được Bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý.
Nội thất bao gồm:
(a) toàn bộ nội thất trong Nhà cửa, bao gồm cả máy móc và thiết bị, đồ đạc nội thất và trang bị
gắn cố định;
(b) tân trang, cải tiến, thay đổi và trang trí nội thất mà Người được Bảo hiểm đã thực hiện cho
Nhà cửa;
(c) hồ sơ ghi chép và văn bản tài liệu;
(d) vật mẫu, mẫu, khuôn hay bộ của chúng;
(e) trang phục và dụng cụ làm việc thuộc sở hữu của giám đốc và nhân viên của Người được Bảo hiểm mà Thiệt Hại xảy ra cho chúng trong quá trình lao động tại Địa điểm Bảo hiểm;
(f) nội thất của nhà bên ngoài;
(g) đồ đạc trong sân.
Nội thất không bao gồm:
(a) xe cơ giới chạy bằng cơ hay điện;
(b) nhà xe lưu động hay toa moóc;
(c) tàu thuyền hay máy bay;
(d) hàng hóa và vật liệu trong kinh doanh.
Hồ sơ ghi chép và văn bản tài liệu: Là hồ sơ ghi chép tay, in ấn, quay thành phim hay ghi băng (bao gồm cả hồ sơ ghi chép qua máy tính), văn tự, sơ đồ hay bản vẽ hay hồ sơ văn bản các loại khác mà:
(a) sử dụng trong Hoạt động Kinh doanh, và
(b) trong Nhà cửa tại Địa điểm Bảo hiểm, và
(c) thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hoặc trong sự bảo quản của Người được Bảo hiểm trong hoạt động bình thường của việc Kinh doanh.
Hàng hóa và vật liệu trong kinh doanh Là những hạng mục thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hoặc do Người được Bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý hay đã nhận trách nhiệm bảo hiểm, như miêu tả dưới đây:
(a) hàng hóa hay vật liệu kinh doanh đã chế biến hay chưa chế biến hay trong quá trình chế biến,
bao gồm cả giá trị của công việc đã thực hiện;
(b) vật liệu dùng trong chế biến hay đóng gói;
(c) hàng hóa giao nhận;
(d) hàng hóa giữ hộ hay ký gửi.
Tên tài sản: Cho mục đích xác định hạng loại của Tài sản được Bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm đồng ý chấp nhận tên gọi của tài sản đó như ghi trong sổ sách kinh doanh của Người được Bảo hiểm.


Bình luận