Bảo hiểm Tai nạn con người

Bảo hiểm Tai nạn Con người Liberty hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Tử vong và thương tật vĩnh viễn: do tai nạn trực tiếp, duy nhất và độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị tai nạn.
2. Chi phí y tế:
– Điều trị các chấn thương, không may bị nhiễm bệnh.
– Điều trị nha khoa để duy trì thương tích răng không bao gồm mão sứ, cấy ghép, điều trị nha khoa thẩm mỹ và cầu răng giả.
3. Trợ cấp nằm viện:
Nếu người được bảo hiểm gặp phải một chấn thương mà đòi hỏi phải nhập viện để điều trị trong thời hạn mười hai (12) tháng từ ngày tai nạn, Liberty sẽ trả tiền trợ cấp nằm viện hàng ngày như quy định trong Bản Tóm tắt bảo hiểm lên đến một khoảng thời gian tối đa là ba mươi (30) ngày cho mỗi tai nạn, cho mỗi hai mươi tư (24) giờ mà người được bảo hiểm cần phải được điều trị cho chấn thương đó tại bệnh viện.
4. Quyền lợi mở rộng:
– Bị sảy thai do tai nạn.
– Bị thương do tham gia các hoạt động thể thao không chuyên.
– Bị đốt bởi côn trùng và/hoặc bị cắn bởi động vật.
– Bị thương tật do bị ảnh hưởng từ các yếu tố của vụ tai nạn hoặc cơ thể bị mất tích do tai nạn chìm hoặc đắm máy bay, hoặc các phương tiện vận tải khác.
– Chết đuối hoặc ngạt thở.
– Thương tích do hậu quả trực tiếp của lũ lụt và các biến động khác của thiên nhiên bao gồm nhưng không giới hạn các vụ phun trào núi lửa, bão lửa, bão gió, bão, lốc xoáy, sóng thần, động đất, sét đánh.
– Thương tích do nguyên nhân trực tiếp do bị cướp và/ hoặc bắt cóc.
– Chi phí y tế phát sinh cho việc điều trị của bệnh truyền nhiễm.
– Thương tích xảy ra khi người bảo hiểm là người lái xe hoặc ngồi sau xe mô tô, có đội nón bảo hiểm, và không tham gia bất kỳ hoạt động nào như đua xe, chạy thử hoặc kiểm tra tính an toàn, thi leo đồi hoặc kiểm tra tốc độ hoặc đồ bền.
– Bị tấn công hoặc sát hại.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Báo phí bảo hiểm Tai nạn con người

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Quy trình bồi thường

1. Thông báo cho Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam sớm nhất có thể và trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm mà có thể phát sinh yêu cầu bồi thường.
2. Vui lòng điền thông tin vào các mẫu đơn theo quy định và gửi lại cho Công ty trong vòng 30
ngày kề từ ngày sự kiện bồi thường xảy ra, kèm theo các bằng chứng hỗ trợ cần thiết của sự kiện bảo hiểm đó, và mức độ tổn thất.
3. Tất cả các giấy chứng nhận, hoá đơn, biểu mẫu cần thiết, do Công ty cung cấp miễn phí, sẽ phải được điền đầy đủ theo quy định của Công ty.
4. Nếu yêu cầu bồi thường không được thực hiện đúng thời gian và các thủ tục quy định sẽ có thể làm mất hiệu lực của yêu cầu bồi thường và quyền lợi sẽ không được chi trả.
5. Công ty có quyền thông qua đại diện y tế của Công ty để kiểm tra bất kỳ người được bảo hiểm khi nào trong thời hạn yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, Công ty có quyền yêu cầu khám nghiệm tử thi trong các trường hợp tử vong, nơi không bị cấm bởi luật pháp hay bất cứ tôn giáo nào. Công ty sẽ chịu các chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra như vậy, trừ khi yêu cầu bồi thường được chứng minh là không hợp lệ, trong trường hợp này Công ty sẽ được quyền thu hồi tất cả các chi phí phát sinh này từ Quý Khách hàng.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin chi tiết vào Giấy yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Tai nạn con người – Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
3. Hợp đồng hay thỏa thuận chứng minh trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm đối với bên thứ 3.
4. Biên bản tường trình sự việc.
5. Yêu cầu bồi thường của bên thứ 3 và các hóa đơn, chứng từ liên quan.
6. Xác nhận của cơ quan chức năng, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.