Bảo hiểm Văn phòng, Phòng khám, Cửa hàng, Khách sạn, Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bảo hiểm Văn phòng, Phòng khám, Cửa hàng, Khách sạn, Dịch vụ ăn uống, Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bảo hiểm Liberty Việt Nam là sản phẩm bảo hiểm toàn diện và trọn gói dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp Quý Khách hàng hoàn toàn yên tâm trước các rủi ro có thể xảy ra với tài sản, nhân viên, lợi nhuận và uy tín của Doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết cho từng sản phẩm bảo hiểm:
Bảo hiểm Văn phòng Liberty OfficeCare
Bảo hiểm Phòng khám Liberty ClinicCare
Bảo hiểm Khách sạn Liberty HotelCare
Bảo hiểm Cửa hàng Liberty ShopCare
Bảo hiểm Dịch vụ ăn uống Libety F&BCare

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm Văn phòng, Phòng khám, Cửa hàng, Khách sạn, Dịch vụ ăn uống, Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Liberty có 5 quyền lợi bảo hiểm chính và nhiều quyền lợi bảo hiểm mở rộng khác.

1. Bảo hiểm Tài sản

Bồi thường cho Người được Bảo hiểm đối với bất kỳ mất mát phá hủy hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với Tài sản Được bảo hiểm, mất mát Tiền Thuê Nhà do Sự kiện được Bảo hiểm mô tả trong Quy tắc Bảo hiểm.

Tài sản được bảo hiểm:
– Tòa nhà
– Nội thất
– Hàng hóa
thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hay Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với các Tài sản đó tại Địa điểm Bảo hiểm.

Mức miễn thường:
– Đối với Giông, Bão,Lũ Lụt: 0.5% Số tiền bảo hiểm của mỗi địa điểm, tối thiểu 5.000.000 VNĐ đối với mỗi tổn thất.
– Đối với các rủi ro khác: 0.1% Số tiền bảo hiểm của mỗi địa điểm, tối thiểu 2.000.000 VNĐ đối với mỗi tổn thất.

Mở rộng Đặc biệt:
– Bảo hiểm tài sản di động trong phạm vi Việt Nam hoặc Toàn cầu theo danh sách đính kèm.
– Mức miễn thường: 0.1% Số tiền tổn thất, tối thiểu 4.000.000 VNĐ đối với mỗi tổn thất.

Quyền lợi bổ sung miễn phí:
1. Chi phí Hỗ trợ:
– Chi phí bổ sung cho việc phục hồi Hoạt động Kinh doanh tại Địa điểm Bảo hiểm do việc đóng cửa toàn phần Địa điểm Bảo hiểm phát sinh từ Thiệt hại được bảo hiểm trong Phần Bảo hiểm Tài sản, ngăn cản Người được Bảo hiểm tiến hành Hoạt động Kinh doanh bình thường tại Địa điểm Bảo hiểm.
– Số tiền hỗ trợ sẽ được tính là 2.000.000 VNĐ/ngày kể từ ngày đóng cửa thứ tư (4) trở đi và cho thời hạn thực tế bị đóng cửa nhưng không vượt quá 60 ngày trong suốt thời hạn bảo hiểm.
2. Bồi thường Tử vong:
– Bồi thường cho chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh hay giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đương nhiệm trong khi ở tại Địa điểm Bảo hiểm bị thương tật thân thể trực tiếp là hậu quả của hỏa hoạn hay gây ra bởi rủi ro trộm cướp được bảo hiểm trong Phần Bảo hiểm Tài sản, và trong vòng ba tháng thương tật thân thể này trực tiếp dẫn đến tử vong.
– Giới hạn bồi thường: 100.000.000 VNĐ/ người; tối đa 2 người.

2. Bảo hiểm Tiền

Bồi thường cho Người được Bảo hiểm đối với mất mát về Tiền thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm hay Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý, khi Tiền:
1. trong nhà tại Địa điểm Bảo hiểm:
– trong thời gian làm việc, hay
– trong ngăn kéo có khóa, két sắt hay Phòng chứa tiền có khóa ngoài Thời gian Làm việc.
2. trong khi vận chuyển bằng xe hơi trong lãnh thổ Việt Nam.

Mức miễn thường: 2.000.000 VNĐ đối với mỗi tổn thất.

3. Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng và Sản phẩm

Bồi thường cho Người được Bảo hiểm đối với:
– tất cả số tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường Về Thương Tật Thân Thể hay Thiệt Hại Tài Sản phát sinh từ Hoạt động Kinh doanh và xảy ra trong Thời hạn Bảo hiểm và trong lãnh thổ Việt Nam;
– tất cả các chi phí kiện tụng bào chữa như quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

Mức miễn thường: 5.000.000 VNĐ đối với mỗi sự cố thiệt hại vật chất.

4. Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh

Bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất Mất Thu nhập Gộp được nêu trong Quy tắc Bảo hiểm là kết quả của việc gián đoạn hay sự can thiệp vào Hoạt động kinh doanh gây ra bởi tổn thất hay thiệt hại được bảo hiểm theo Phần Bảo hiểm Tài sản.

Mức miễn thường: 3 ngày.

5. Bảo hiểm Tai nạn con người

Bồi thường đối với Thương Tật xảy ra cho Người được bảo hiểm và xảy ra trong Phạm vi Địa lý và trong Thời Hạn Bảo Hiểm gây ra do tai nạn không bị loại trừ theo Phần này.
– Chết và Thương tật Vĩnh viễn:
+ Trong trường hợp chết hay Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn (từ 81% trở lên): Bồi thường Toàn bộ số tiền bảo hiểm Chính cho từng nhân viên;
+ Trong trường hợp Thương tật Bộ phận Vĩnh viễn: Bồi thường Theo Bảng tỷ lệ Bồi thường.
– Chi phí Y tế:
Chi phí Y tế bao gồm chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện và thuốc men: Bồi thường Chi phí thực tế tối đa không quá số tiền đã lựa chọn.

6. Quyền lợi đặc biệt

Số tiền bảo hiểm đối với hàng hóa và tiền sẽ tự động gia tăng 20% trong khoảng thời gian 25 ngày trước Giáng sinh hoặc Tết Nguyên đán và 10 ngày sau đó.

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi, điều khoản, điều kiện bảo hiểm:

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm tối thiểu: 5.500.000 VNĐ/hợp đồng bảo hiểm (đã có 10% VAT).
Chính sách giảm phí:
– Giảm phí từ 5% đến 20% đối với các hợp đồng có tổng phí bảo hiểm từ 10 triệu đồng trở lên.
– Giảm phí tái tục đến 15% đối với các hợp đồng không có yêu cầu bồi thường trước đó.
Tỷ lệ phí bảo hiểm chi tiết: Xin lưu ý
– Bảng tỷ lệ phí dưới đây có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc thực tế của từng hợp đồng bảo hiểm.
– Quý Khách hàng phải tham gia bảo hiểm ít nhất 2 phần trong 3 phần đầu, trong đó:
+ Phần 1-Bảo hiểm Tài sản là bắt buộc.
+ Phần 2-Bảo hiểm Tiền hoặc/và Phần 3-Bảo hiểm Trách nhiệm là bắt buộc tự chọn với Phần 1, nghĩa là Quý Khách hàng có thể chọn bảo hiểm cả 3 phần, hoặc Phần 1 + Phần 2, hoặc Phần 1 + Phần 3.

[table id=2 /]

Vui lòng xem thêm: Phân loại Nhóm nghề nghiệp.

Báo phí bảo hiểm Văn phòng, Phòng khám, Cửa hàng, Khách sạn, Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.
– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin vào Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Văn phòng, Phòng khám, Cửa hàng, Khách sạn, Dịch vụ ăn uống – Liberty – Song ngữ Anh-Việt (.pdf).
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.
3. Biên bản tường trình sự việc.
4. Hồ sơ, hóa đơn, chứng từ nhằm xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường.
5. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra đối với các tổn thất phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, hành động ác ý, …
6. Xác nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn về việc xảy ra thiên tai tại địa điểm được bảo hiểm đối với những tổn thất do thiên tai gây ra.
7. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc công an PCCC và Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cháy nổ do công an PCCC cấp đối với các tổn thất do cháy, nổ gây ra.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.