Báo giá bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare

Vui lòng gởi yêu cầu theo mẫu, chúng tôi sẽ tư vấn quyền lợi bảo hiểm và báo phí tốt nhất cho bạn. Xin cảm ơn!

Thông tin chi tiết: Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare.  Xin lưu ý: Gói Nâng Cao và Toàn Diện bảo hiểm tất cả rui ro:
  - Cháy
  - Nổ
  - Sét đánh
  - Bạo động, Đình công, Công nhân bế xưởng, Hành động ác ý
  - Động đất, Núi lửa phun, Giông lốc, Gió xoáy, Bão và Lụt
  - Tràn nước từ bể chứa, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
  - Rò rỉ từ hệ thống vòi phun tự động
  - Thiệt hại do va chạm với máy bay, xe cơ giới và động vật
  - Trộm cắp có chủ ý


  Vui lòng nhập Số tiền bảo hiểm cho từng hạng mục có yêu cầu bảo hiểm

  Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.