Tài sản bên trong nhà gồm những gì?

Định nhĩa “Tài sản bên trọng nhà” bao gồm gì và không bao gồm gì có ảnh hưởng quyết định đến phần lớn quyền lợi bảo hiểm, điều kiện – điều khoản bảo hiểm, đặc biệt là phần loại trừ của một hợp đồng bảo hiểm nhà cửa.

Định nghĩa “Tài sản bên trong nhà” trong Quy tắc Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare:

Tài sản bên trong nhà:
Là các mục dưới đây, khi chúng tồn tại trong Địa Điểm Bảo Hiểm, và thuộc về Người Được Bảo Hiểm, Gia Đình Người Được Bảo Hiểm hoặc sự tổn thất, thiệt hại của các tài sản này sẽ do Người Được Bảo Hiểm hoặc Gia Đình Người Được Bảo Hiểm chịu trách nhiệm về mặt pháp lý:

 • Các đồ vật gia dụng (như đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt và những vật tương tự, thiết bị nghe nhìn, trang thiết bị nhiếp ảnh/ thể dục thể thao và các loại nhạc cụ, kể cả thảm đã được trải hoặc chưa), tài sản cá nhân. Tài sản cá nhân là các tài sản thuộc sở hữu cá nhân về bản chất và thường được mang hoặc đeo theo người.
 • Ăng ten TV/ máy phát thanh, các phụ tùng ăng ten hoặc cột ăng ten và các đĩa vệ tinh;
 • Bất kỳ thiết bị nào trong các thiết bị sau nếu chúng không đòi hỏi phải đăng ký:
  • Xe buggy phục vụ khách chơi gôn
  • Thiết bị làm vườn hoặc
  • Xe lăn có động cơ
 • Đồ đạc và thiết bị trong văn phòng do Người Được Bảo Hiểm và Gia Đình Người Được Bảo Hiểm sử dụng phục vụ công việc kinh doanh riêng của Người Được Bảo Hiểm trong Ngôi Nhà;
 • Các dụng cụ và thiết bị được sử dụng để tạo ra thu nhập cho Người Được Bảo Hiểm và Gia Đình Người Được Bảo Hiểm;

“Tài sản bên trong nhà” KHÔNG bao gồm:

 • Cá, chim hoặc bất kỳ động vật nào được mô tả;
 • Cây cối, bụi cây và bất kỳ loại thực vật sống nào khác, kể cả cỏ hoặc bồn cỏ, đất, vỏ cây hoặc lớp phủ thực vật (ngoại trừ các loài cây trồng trong lọ);
 • Bất kỳ loại xe có động cơ nào được cấp phép vận hành trên đường, nhà lưu động hoặc xe moóc;
 • Tàu thủy;
 • Máy bay và các phụ kiện của máy bay (ngoại trừ loại máy bay không lái được);
 • Các linh kiện phụ tùng, các dụng cụ khóa, mở khóa hoặc báo thức trong xe có động cơ (kể cả xe gắn máy), nhà lưu động, xe moóc, máy bay hoặc tàu thủy trong hoặc trên loại xe có động cơ, nhà lưu động, xe moóc, máy bay hoặc tàu thủy;
 • Bất kỳ tài sản nào:
  • Thuộc sở hữu bất hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm,
  • Được bảo quản một cách thiếu an toàn và thiếu hợp pháp, hoặc
  • Bất kỳ thiết bị nào liên quan đến việc phát triển hoặc tạo ra một chất bất hợp pháp bất kỳ.
 • Tiền mặt, đồng xu và các tài sản có thể chuyển giao thông qua việc xác nhận. Các tài sản có thể chuyển giao thông qua việc xác nhận là các kỳ phiếu kho bạc, giấy chứng nhận tiết kiệm, các chứng từ, thư chuyển tiền, giấy chứng nhận quà tặng và bất kỳ chứng từ nào khác có thể chuyển nhượng được.
 • Tài sản quý bao gồm đồ nữ trang, vàng, bạc hoặc các kim loại quý khác, đá quý, đồ mỹ nghệ, tranh ảnh hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác, bộ da lông thú, đồ vật thủy tinh tinh vi, pha lê, đồ cổ và các vật có giá trị đặc biệt;
 • Tài sản xách tay bao gồm máy vi tính xách tay, điện thoại di động, máy chụp hình, các thiết bị quay phim/ nhiếp ảnh/ thể dục thể thao và các vật khác thường được mang ra ngoài khỏi địa điểm bảo hiểm;
 • Hàng tồn kho kinh doanh thương mại hoặc bán lẻ;
 • Ngôi nhà hoặc bất kỳ phần nào thuộc Ngôi Nhà.

Vui lòng xem thông tin chi tiết: Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.

Bình luận