“Ngôi nhà” trong Bảo hiểm Nhà ở Liberty HomeCare gồm những gì?

Định nhĩa “Ngôi nhà” là gì, bao gồm gì và không bao gồm gì là định nghĩa quan trọng nhất trong một hợp đồng bảo hiểm nhà ở. Định nghĩa này sẽ ảnh hưởng đến tất cả quyền lợi bảo hiểm, điều kiện – điều khoản bảo hiểm, đặc biệt là phần loại trừ bảo hiểm.

Định nghĩa “ngôi nhà” trong Quy tắc Bảo hiểm Nhà ở Liberty HomeCare:

Ngôi nhà:
– Là căn nhà hoặc căn hộ chung cư để ở tại Địa Điểm Bảo Hiểm được nêu trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm, do Người Được Bảo Hiểm sở hữu hoặc chịu trách nhiệm quản lý trông coi về mặt pháp lý và Người Được Bảo Hiểm được sử dụng toàn bộ hoặc chủ yếu làm nơi ở riêng (cũng có thể được sử dụng một phần để làm văn phòng nếu các cấp chính quyền chấp thuận).
– Ngôi Nhà được xây bằng bê tông, gạch hoặc đá và được lợp mái bê tông, ngói, đá phiến, các tấm hoặc bản kim loại được chế tạo hoàn toàn từ các chất khoáng không cháy, trừ khi có quy định đặc biệt trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Ngôi nhà bao gồm:

 • Nhà phụ, nhà để xe, đồ đạc gắn cố định và các công trình cải tạo, kể cả các hồ bơi dưới đất, sân quần vợt, hồ spa dưới đất, sauna, cầu tàu và cầu phao, tất cả đều được sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 • Hệ thống đèn cố định, vật liệu che tường, phần che trần và phủ sàn nhà cố định;
 • Các hệ thống dịch vụ (dưới hoặc trên mặt đất) là tài sản của Người Được Bảo Hiểm hoặc Người Được Bảo Hiểm chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế hoặc thanh toán chi phí sửa chữa, thay thế;
 • Cảnh quan, các lối đi được tráng lát và các đường lái xe được tráng lát, tường chắn, hàng rào và cổng toàn bộ hoặc một phần trên khu đất của ngôi nhà.

Ngôi nhà KHÔNG bao gồm:

 • Thảm (cố định hoặc không), màn cửa hoặc rèm kéo bên trong;
 • Lối đi hoặc đường lái xe bằng đất hoặc lát sỏi hoặc các bề mặt không được tráng lát khác;
 • Khách sạn, nhà nghỉ, bệnh xá, nhà trọ, các loại nhà và căn hộ, căn hộ có chủ quyền theo tầng hoặc nhà lưu động (được cố định hoặc không cố định tại đất của ngôi nhà);
 • Bất kỳ một Ngôi Nhà nào để phục vụ bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, ngoại trừ địa điểm bảo hiểm được sử dụng chủ yếu cho mục đích cư trú nhưng cũng dùng làm văn phòng;
 • Một Ngôi Nhà đang thi công;
 • Một Ngôi Nhà đang bị phá dỡ hoặc đang bỏ trống trong khi chờ phá dỡ;
 • Một Ngôi Nhà hoặc một kiến trúc công trình tạm;
 • Cây cối, bụi cây và bất kỳ loại thực vật sống nào khác, kể cả cỏ, bồn cỏ, đất, cát, sỏi, vỏ cây hoặc lớp phủ thực vật.

Vui lòng xem thông tin chi tiết: Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.

Bình luận