Chi phí tân trang/cải tạo nhà ở là gì?

Chi phí tân trang/sửa sang nhà ở trong Bảo hiểm nhà cửa Liberty HomeCare là quyền lợi bảo hiểm tự chọn khi Quý khách là người thuê nhà và đã bỏ ra chi phí để tân trang, sửa sang, lắp đặt thêm các vật dụng trong nhà để sử dụng trong thời gian thuê.

Chi phí tân trang/sửa sang nhà ở gồm những gì?

Trong Quy tắc Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare, Bảo hiểm Liberty định nghĩa “Chi phí tân trang/sửa sang nhà ở” như sau:

  • Việc tân trang, cải tạo, gắn lắp và trang trí do Người Được Bảo Hiểm thực hiện nếu Người Được Bảo Hiểm là người thuê.
  • Bao gồm các vật dụng gia đình không có khả năng di chuyển được như các loại tủ âm tường, tủ chén và hệ thống máy điều hòa do Người Được Bảo Hiểm lắp đặt để sử dụng.

Điều này có nghĩa là Bảo hiểm Liberty sẽ bồi thường cho các chi phí mà Quý khách đã bỏ ra để tân trang, cải tạo, gắn lắp và trang trí cho căn nhà, căn hộ chung cư hoặc biệt thự mà Quý khách thuê để ở.

Xin lưu ý quyền lợi bảo hiểm này là tự chọn, nghĩa là không bắt buộc.

Vui lòng xem thông tin chi tiết: Bảo hiểm Nhà ở Liberty HomeCare.

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.

Bình luận