Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Liberty bảo vệ doanh nghiệp trước tất cả các rủi ro phổ biến nhất, giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động hiệu quả. Xin vui lòng xem chi tiết ngay dưới đây:

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì?

Doanh nghiệp sẽ được bảo hiểm đối với mọi rủi ro không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm. Điều này có nghĩa là hợp đồng bảo hiểm sẽ quy định một danh sách những rủi ro không được bảo hiểm, Doanh nghiệp sẽ được bảo hiểm toàn bộ các rủi ro nằm ngoài dánh sách này. Đây là loại hình bảo hiểm tài sản có phạm vi và quyền lợi bảo hiểm rộng nhất.

Các rủi ro bị loại trừ là gì?

Vui lòng xem danh sách chi tiết các rủi ro bị loại trừ tại [download-attachment id=”436″ title=”Quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản Liberty PropertyCare – Tiếng Việt”]. Bộ quy tắc này là một tài liệu rất quan trọng được đính kèm với Hợp đồng bảo hiểm, là căn cứ để xác định tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, đặc biệt là nghĩa vụ của Công ty bảo hiểm.

Xem thêm bảo hiểm tài sản doanh nghiệp:

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.

Bình luận